Shish Tawouq (Chicken)

38-40 Whitechapel Road, London, E1 1JX